Vaak gestelde vragen (FAQ)

Vaak gestelde vragen (FAQ)


Houdt Tesch mediafinanz zich ook bezig met buitenlandse vorderingen?

Ja. Als Duitse partner en aandeelhouder van het wereldwijd grootste incassopartnernetwerk Global Credit Solutions GCS is de firma Tesch mediafinanz GmbH uw competente partner voor grensoverschrijdend incasso. Met behulp van onze partners in het buitenland zorgen wij in meer dan 100 landen met onze bekende zorgvuldigheid voor de inning van uw vordering. Wij houden steeds rekening met de lokale bijzonderheden en de respectievelijke juridische mogelijkheden van het land van bestemming en zijn daarbij ook nog steeds uw enige contactpunt.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de incassodiensten van Tesch mediafinanz?

De buitengerechtelijke aanmaningsprocedure van Tesch mediafinanz kunt u gebruiken, wanneer u een bedrijf hebt of zelfstandige bent, u uw klant minstens één keer een aanmaning hebt gestuurd en deze bijgevolg achter staat met de betaling.

Waarom moet ik een incassovolmacht ondertekenen?

De incassovolmacht dient als bewijs, dat Tesch mediafinanz het recht heeft om openstaande vorderingen in uw opdracht te innen en geldbedragen met kwijting in ontvangst te nemen. U blijft echter verder de eigenaar van de vordering.

Voert Tesch mediafinanz ook de gerechtelijke schuldvorderingsprocedure uit?

Ja. Of het nu gaat om het aanvragen van een betalingsbevel of het starten van een gerechtelijke procedure, de gerechtelijke schuldvorderingsprocedure is in het kader van onze incassodiensten een consequente gevolgmaatregel, wanneer uw debiteur een openstaande vordering niet betaalt. Met de gerechtelijke schuldvorderingsprocedure van Tesch mediafinanz wordt uw beheerswerk tot een minimum beperkt, want u beslist gewoon of een vordering geldend moet worden gemaakt. Een overzicht van de kosten voor een gerechtelijk betalings- en dwangbevel vindt u in ons online cliëntensysteem. Bovendien helpt onze berekeningstool voor het kostenrisico om de kosten van een gerechtelijke procedure vooraf ongeveer in te schatten.


CATEGORIE